dentada-logo
contact-page-title-bg

Cenník

Cenník

Cenník stomatologických a protetických výkonov Zubna proteza s.r.o. Cenník 2022
Záchovná stomatológia
Vstupná preventívna prehliadka a konzultácia, založenie karty zdarma zadarmo
intraligamentárna anestéza 8€
Dočasná výplň 10€
Nadstavba zuba sklenými čapmi+kompozit a výplň 50€
Jednoplošková výplň zuba kompozitom 23€
Dvojplošková výplň zuba kompozitom 36€
Trojplošková výplň zuba kompozitom 45€
Fazeta priamou modeláciou 40€
Komplexné stomatologické vyšetrenie 50€
Dentálna hygiena
Odstránenie zubného kameňa s ultrazvukom jedného sextantu 10€
Kompletné odstránenie zubného kameňa s ultrazvukom 60€
Pieskovanie 40€
Bielenie zubov fläsh whitening 200€
Chirurgická stomatológia
Extrakcia mliečneho zuba 10€
Extrakcia zuba jednokoreňový 18€
Extrakcia zuba dvojkoreňový 20€
Extrakcia zuba trojkoreňový 23€
Koreňový kanálik 50€
Fixná protetika
Snímanie mostíka 1 člen 10€
Korunka plášťová plast 1 člen (len ako dočasná) 12€
Frézovanie palatinálnej alebo lingválnej plôšky korunky 25€
Obrúsenie jedného zuba na fixnú protetiku 30€
Korunka plášťová liata 1 člen alebo koreňová inlej 35€
Náhrada zuba pomocou sklenených vlákien everStick 150€
Kovokeramická korunka 1 člen 140€
Zirkonová korunka 1 člen 240€
Brúsenie zuba na schodík 30€
Oprava fazetovanej korunky 45€
Snímateľná protetika
Celková alebo čiastočná snímateľná náhrada 250€
Čiastočná snímateľná náhrada, redukovaná platňa (skeleta) 400€
Zásuvný spoj (adaptácia,frézovanie,individuálny zub) 100€
Liaty výstužný strmeň 60€
Spona trojramenná liata alebo Rigidne rameno 20€
Transparentné podnebie 35€
medzerník do 4 zubov 65€
Zuby VITA do hornej alebo dolnej protézy 25€
Opravy zubných náhrad
Oprava prasknutej alebo zlomenej protézy 30€
Doplnenie zuba do protézy po vytiahnutí 35€
Vloženie zuba do protézy (zub ma pacient) 20€
Vloženie zuba alebo spony do protézy 30€
Vloženie zuba aj spony do protézy v jednom úkone 35€
Rebazácia protézy 65€
Výmena matrice 1ks 20€
Drôtená spona 5€
Odtlačky a zamerania
Záhryz do vosku alebo silikónu 3€
Alginátový odtlačok (jednofázový) 10€
Silikónový odtlačok (dvojfázový) 25€
Individuálny lyžica 20€
Individuálny zhryzová šablóna 20€
Oklúzna línia (zameranie) 35€
Nasoaurikolárna línia (zameranie) 35€
MKM systém (liaca živica s mikroperlami) 50€